News‎ > ‎

CÁO PHÓ

posted Jan 18, 2013, 12:14 PM by Andy Nguyen
 
 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần:

 

Cụ LINH QUANG VIÊN

Pháp danh Từ Vân

Cựu Trung Tướng Quân Lực VNCH

 

Sinh ngày 11 tháng 11, 1918 đã mãn phần lúc 10:30 giờ,  ngày 17 tháng 1,2013

(nhằm ngày 6 tháng Chạpnăm Nhâm Thìn,âm lịch)

Tại Arlington, Virginia, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 95 tuổi.

 

Linh cửu được quàn tại National Funeral Home

Địa Chỉ: 7482 Lee Highway – Falls Church, VA 22042

Điện Thoại: (703) 560-4400

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 tại National Funeral Home

 

Ngày 25 tháng 1, 2013:

·         Lễ Phát Tang:Giờ:9 -10 sáng

·         Thăm Viếng:Giờ: 11 giờ trưa – 8 giờ tối

 

Ngày 26 tháng 1, 2013:

·         Lễ Nghi Quân Cách: Giờ: 10 -11 giờ sáng

·         Di Quan và Hỏa Táng:Giờ:11 sáng

·         Nghi Lễ Phật Giáo tại Chùa Giác Hoàng:Giờ: 12 giờ trưado Hòa Thượng Thích Tâm Thọ chủ lễ. Gia đình trân trọng kính mời quý thân bằng quyến thuộc tham dự lễ và dùng cơm chay tại Chùa Giác Hoàng sau đó.

 

 

Tang Gia Đồng Khấp Báo

 

Trưởng Nữ: Bà quả phụ Nguyễn Ngô Thanh, nhủ danh Linh Thị San, các con và cháu

Trưởng Nam: Linh Quang Hùng, vợ Nguyễn Thị Ngọc Hương, các con và cháu

Thứ Nữ: Linh Thị Ngọc Thư, chổng Nguyễn Như Hương, các con và cháu

Thứ Nữ: Linh Thị Ngọc Bích, chồng Nguyễn Minh Phát và các con

Thứ Nam: Linh Quang Tuấn, vợ Ngô Xuân Hoàng và các con

Thứ Nữ: Linh Thị Ngọc Thi, chồng Didier Weber và các con

Thứ Nam: Linh Quang Chính, vợ Genevieve Bonhert và các con
 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG. XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Điện thoại liên lạc: 

Linh Q. Hùng: 713-679-1621

Linh Thư: 301-938-5300

 
 
 
 
Comments