Les Photos collection de chị Bạch Tuyết

posted May 30, 2021, 11:13 PM by Andy Nguyen   [ updated May 31, 2021, 12:02 AM ]

#1 Field trip của lớp Philo với Mr. Pujos ở nhà máy thủy điện Ankroet, Đập Suối Vàng, Đàlạt vào tháng 11-1957 

Ai có nhận ra anh Hùng không ? Là người gác chân trái lên lan can. Phía sau có chị Ngọc Tuyết dơ hai ngón tay cho anh ta ....2 cái sừng ! San Jose 55 năm sau (2012?) : Trương Ngọc Vân, Ngụy Văn Nhuận, Solange Liên Hoa, Bata Hùng, Cécile Bạch Tuyết, Jean Claude Hùng alias Nguyễn Quý Chấn. Comments