Dans la classe d'Histoire/Geo avec Mr. Michel Michaut

posted Oct 6, 2015, 8:51 AM by Andy Nguyen   [ updated Oct 14, 2015, 11:33 AM ]

                       ci-joint une première photo de classe prise lors de la semaine précédent noël en 3 BM 1 en 19666 décembre

                                           semaine traditionnellement de relâche et de remise de cadeaux des élèves aux profs


Theo P:
hàng đầu: Ngọc Diệp, Thanh Hương, Jacqueline Kim Loan, Mỹ Dung
hàng 2: Bạch Hường, Thoại Anh, Ngọc Lan
hang 3: Bạch Liên (chắc vậy, vì BL lúc đó luôn ngồi cạnh Minh Loan), Minh Loan, Khánh Phương, Marianne
hang 4: ngồi sau KP là Thạch Mỹ Kiều

Ngồi hàng cuối là Mạch Tích Hao, Nguyễn thiện Hùng.
Ngồi cùng hàng với Minh Loan, sát tường là Nguyễn Hân (con nha sĩ Trình, Hân hiện ở Montreal).
Ngồi sát tường hàng cuối là Nguyễn Chí Thiện.
Ngồi trước Mạch Tích Hao không biết có phải là Villamy gì đó không.

Mấy nguoi khac thì P không nhớ gì cả.

Những gì thầy Michaut kể, P chỉ nhớ  được lúc thầy xướng tên Nguyễn thị Mỹ Dung, thầy đọc theo kiểu tiếng Anh, chẵng ai biết thầy kêu tên ai, kể cả Mỹ Dung cũng không biết là thầy kêu mình :-)

KP 


  la seconde photo de classe avant avec la 4 BM 1


Comments