Creation Yersinienne:‎ > ‎Articles‎ > ‎

QUÁN KHÔNG

posted Oct 30, 2012, 11:55 AM by Andy Nguyen   [ updated Oct 30, 2012, 11:58 AM ]

 
QUÁN KHÔNG
Mt v thương gia lp nghip t tay trng, sau kiếm được rt nhiu tin nhưng vì buôn bán trong thi kinh tế không n đnh, khiến anh ta tr nên phá sn, n nn chng cht.
Nghĩ mãi không tìm ra cách gii quyết, anh ta bèn ra b sông t t.
Vào lúc canh ba m
t đêm n, anh ta đến trước b sông, bng nhiên nhìn thy mt thiếu n đang ngi khóc thm thiết, anh bèn đến hi cô gái:
- Có chuy
n gì mà đêm hôm khuya khot cô ngi khóc mt mình đây?

Cô gái bu
n bã nói:
- Tôi b
người yêu rung b, tôi không mun sng na, bi vì không có anh y tôi không sng ni.
V
thương gia va nghe xong lp tc nói:

-
! L nh, sao lúc chưa có bn trai, cô có th t sng được.
Cô gái v
a nghe xong lin bng tnh và b ngay ý đnh t t.

Ngay lúc đó v
thương gia n cũng cht nhn ra rng: Khi chưa giàu có ta vn sng bình thường, ta cũng tay trng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang h
i v thương gia:
- Đêm hôm l
nh lo như vy, anh ra đây đ làm gì?
V
thương gia m tr li:
-
… đâu có làm gì, ch là tn b chút vy thôi!.
Thì ra, dù đã mt tt c nhưng thc s cũng ch bng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là mt tu giác ln! Phn ln thế h chúng ta tng sinh ra trong chiến tranh, ln lên trong giai đon đt nước đói nghèo, gia sn ch gói gn trong mt chiếc ba lô nhưng vn yêu đi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì gi đây ri thi du có tht thế sa cơ đến tay trng cũng chng đến ni nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thy được điu này là có trí tu. Vì kh đau, vt v, thù hn thm chí quyên sinh khi mt mát xy ra, xét cho cùng cũng ch thit cho mình.

Nh
quán không nên người con gái trong câu chuyn trên khi mt người yêu nghĩ rng không có người yêu thì không sng ni, cht thy rõ rng trước khi chưa gp “k phn bi” kia thì ta vn sng vui, lin lp tc đi ý không trm mình xung sông na. Người thương gia trng tay cũng đi ý khi ng ra rng trước đây ta cũng t tay trng mà lên. Bây gi trng tay nhưng cũng ch bng ngày xưa ch chưa mt mát tí gì.
Con người sinh ra đi vi hai bàn tay trng và dù thành công hay tht bi thì cũng tr v cát bi vi hai bàn tay không, vy thì sá gì vi được mt, có không, vì vô thường thay đi vn là bn cht ca cuc đi này. Chúng ta hãy quán chiếu tht sâu sc vào s chuyn biến vô thường ca cuc đi đ sng bình thường trước mi biến đng có th xy đến vi ta bt c lúc nào.
Comments