Creation Yersinienne:‎ > ‎Articles‎ > ‎

Các Video Kỷ Niệm Nhạc Trẻ - Kỳ Phát 2013

posted Nov 12, 2013, 11:57 AM by Andy Nguyen
 
Các Video Kỷ Niệm Nhạc Trẻ - Kỳ Phát 2013
(Thanks to Christine Lưu)

Jo Marcel "Merci cherie":
Jo Marcel "Et maintenant":

Thanh Lan "Those were the days":
Thanh Lan "Bang Bang" :

Minh Xuân & Minh Phúc:

Lê Toàn:

Vân Khanh & Vân Quỳnh:

Tuấn Hùng & Lưu Thế Vũ :

Tuấn Dũng:

Thanh Long bass:

Blackstones: 

Apple 2 Tuyết Hương & Tuyết Dung:

(Hương Lưu):
Tuấn Cường - Dũng Rock - Trần Xuân The Ants:
Comments