Creation Yersinienne:‎ > ‎Articles‎ > ‎

Anh Kim Bo Gosse yêu quí của em ...

posted Jun 3, 2014, 3:49 PM by Andy Nguyen

Anh Kim Bo Gosse yêu quí của em
Dòng đơì c’est ça la vie
Rêver vỡ mộng ê chề
Quitter thày dạy français anh về
Tu với le moine trọn đạo Bồ đề
Ma femme anh đã sợ rồi
Thì đừng có ngó những nàng les filles
Apply anh cố lên đi,
Kiếm thêm cái job cho đời lên hương
Lay off thì đã có em
Anh về kê gối douleur hết liền
Ton cœur vợ đã ngự rồi
Chỗ đâu cho chú ennui lẻn vào
Việc đầy trong cái cuisine
Thôi vào rửa chén đơ˜ đần moitié
« Douce! » anh cứ gọi, nhưng mà làm đi
Có ra mở lớp danser
Cha cha let twist em thì okay
Nếu anh ôm riết slow
Thà em nhịn đoí không thèm cơm đâu
Sincère em trả lời anh
Thơ tình con cóc em làm tặng anh
Moral anh sẽ toujours hăng liền !
Comments