Creation Yersinienne:‎ > ‎Poems‎ > ‎

Tết phương xa

posted Jan 5, 2014, 10:25 PM by Andy Nguyen
     
 

> Tết ở phương xa lạnh lắm không ?
> Không mai,không pháo đỏ,liễn hồng...
> Không nhang,không khói, bàn thiêng lạnh.
> Không mẹ,không cha...bạn cũng không!
>
> Giao Thừa quên khuấy, quấn chăn bông
> Cố tìm giấc ngủ, chẳng thành công.
> Cảnh cũ,người xưa...bừng sống dậy
> Tình người cô lữ lại vơi...đầy...
>
> Nhớ nhà,nhớ nưóc mỗi phút giây
> Nhớ người yêu dấu mắt lệ đầy!
> Muốn về thăm lại...e xa quá !
> Canh chim tê dại...ôi xót xa !
>
> Còn thương,xin nhớ lại ngày qua
> Tình quê quyết không thể phôi pha.
> Hẹn " ai " tương ngộ mùa xuân tới
> Khi mai,đào nở khắp nơi nơi...

> Ái Văn.
Comments