Creation Yersinienne:‎ > ‎Poems‎ > ‎

NHỚ !...

posted Sep 18, 2014, 11:18 AM by Andy Nguyen
Kim thân,
từ bốn câu thơ bình luận cho một tấm hình chụp phong cảnh, moa đã mở rộng thành một bài thơ lục bát nói lên nỗi nhớ không nguôi những ngày con cắp sách tói trường.
Xin thân tặng tất cả bạn học cũ của Ái Văn tại Trường Trung Học Yersin .

Kim thân,
từ bốn câu thơ bình luận cho một tấm hình chụp phong cảnh, moa đã mở rộng thành một bài thơ lục bát nói lên nỗi nhớ không nguôi những ngày con cắp sách tói trường.
Xin thân tặng tất cả bạn học cũ của Ái Văn tại Trường Trung Học Yersin .

NHỚ !

Nhớ ai canh cánh bên lòng!
Nhớ ngôi trưòng cũ,hoài mong trở về.
Nhớ đồi thông đến tái tê !
Nhớ kỷ niệm đẹp không hề phôi pha .
Bao bạn hữu đã đi xa ?
Bao người khuất núi khiến ta nặng lòng !
Rồi đây, nếu chạnh nhớ mong,
Tìm vào kỷ niệm sâu trong tâm hồn.
Chiều về ,trong ánh hoàng hôn,
Có người bó gối thầm ôn ngày vàng.
Từ đâu vọng lại tiếng đàn
Như muốn xoa dịu lầm than cõi trần.
Người ơi ! Vứt bỏ bần thần,
Nương theo tiếng nhạc , một lần bay cao.
Niết, Bàn chẳng cách là bao.
Khói nhang vẽ nẻo nhập vào VÔ ƯU
.

12/9 /2014

Ái Văn.

Nhớ ai canh cánh bên lòng!
Nhớ ngôi trưòng cũ,hoài mong trở về.
Nhớ đồi thông đến tái tê !
Nhớ kỷ niệm đẹp không hề phôi pha .
Bao bạn hữu đã đi xa ?
Bao người khuất núi khiến ta nặng lòng !
Rồi đây, nếu chạnh nhớ mong,
Tìm vào kỷ niệm sâu trong tâm hồn.
Chiều về ,trong ánh hoàng hôn,
Có người bó gối thầm ôn ngày vàng.
Từ đâu vọng lại tiếng đàn
Như muốn xoa dịu lầm than cõi trần.
Người ơi ! Vứt bỏ bần thần,
Nương theo tiếng nhạc , một lần bay cao.
Niết, Bàn chẳng cách là bao.
Khói nhang vẽ nẻo nhập vào VÔ ƯU
.

12/9 /2014

Ái Văn.
Comments