Creation Yersinienne:‎ > ‎Poems‎ > ‎

Một Năm Áo Trắng

posted Nov 3, 2009, 11:32 AM by Diem-Ly Vuong   [ updated Nov 3, 2009, 3:50 PM ]

Áo trắng thôi nôi tinh khiết quá
Lãng đã hồn em trắng bốn mùa
Anh chỉ giữ riêng anh mùa hạ
Nghe điếng lòng nhau tiếng dạ thưa... 

Con ve giờ chết trên cành phượng
Ngày xưa thi sĩ gọi: thu vàng
Còn anh cứ thấy mùa thu trắng
Chờ áo Hà Đông rón rén sang.

BCV

 Ly Vuong -
www.irisphoto.us


Comments