Creation Yersinienne:‎ > ‎Poems‎ > ‎

BẨY MƯƠI LĂM ( tuổi ta )

posted Oct 4, 2012, 2:24 PM by Andy Nguyen   [ updated Oct 9, 2012, 9:38 PM ]

BẨY MƯƠI LĂM ( tuổi ta )

posted Oct 3, 2012 2:08 PM by Diem-Ly Vuong

Bẩy mươi lăm tuổi- Liệu đã già ?
Tóc mới hoa râm,mặt thẳng da.
Đầu óc xem ra còn minh mẫn,
Nói thật ! Mình đây chẳng thấy già !

Những lúc bệnh đau ,thấy xót-xa !
" Lực bất tòng tâm " mới thấy già.
Tinh thần thay đổi như mưa / nắng
Mới nói,quên liền. Đúng lão gia !

Đêm chưa buông xuống đã quáng gà.
Mắt quên mang kính,đọc không ra.
Bàn tay hậu-đậu,cầm không chắc.
Chân bước tự nhiên bỗng vấp,va..

Vậy mà bằng hữu vẫn suýt xoa :
" Bạn không thay đổi,chẳng mấy già !
Chắc là bà xã chăm sóc kỹ,
Nên mới hồng hào tựa mấy CHA.

Nếu ai cũng nói: " Bạn đâu già !"
Thì cứ chấp nhận với người ta.
Nghe gọi bằng ANH trong điện thoại
Trong lòng khoan-khoái ,thấy KHỎE ra !!

01/10/2012

Ái Văn.

( Ph.T. Vinh còn ở Sàigòn )

Comments