Nos Condoleances....

posted May 20, 2015, 3:54 PM by Andy Nguyen


C'est avec tristesse que nous avions appris le deces de anh Albert Pham Kim Tai . Nos presentons a la famille de anh Tai nos sinceres condoleances.

Thông báo cùng ACE biết Albert Phạm Kim Tài vừa từ trần ở Paris vì bệnh tim, hưởng dương 67 tuổi.
Nhờ anh Henri Hưng chuyển tiếp tin buồn đến những anciens Yersin mà Hung không có email.                 

Comments