Anh Kim Bo Gosse sưu tầm

posted Oct 13, 2012, 7:48 PM by Andy Nguyen
...
Bơm....mệt nghỉ .
Đảng ta thiệt...thong manh sáng suốt hết biết !!!
Không sao, thằng này bơm mệt thì đến thằng khác...bơm, trong lúc đợi nà ta có thể ngồi trong cái gàu xúc, nghỉ cho phẻ!

Buổi sáng, bơm bốn bánh xe nên, đi xúc đất, tối xì hơi ra chống trộm cho ló an toàn , hì hì hì....

Comments